CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA
O nas » Polityka środowiskowa

Kierując się poczuciem współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i troską o jego ochronę stosujemy przyjazne dla środowiska metody działania, przy zachowaniu wysokiej jakości realizowanych usług oraz zgodności z obowiązującym prawem środowiskowym.

Stosowany system zarządzania środowiskowego, zgodny z wymaganiami normy PN – EN ISO 14001, jest ukierunkowany na:
- prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,
- minimalizowanie zanieczyszczeń i hałasu.

Do kluczowych elementów Naszego Systemu Zarządzania Środowiskiem należy:
- bieżąca identyfikacja i stałe nadzorowanie wszystkich aspektów środowiskowych,
- stałe przestrzeganie aktualne obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i wymagań zainteresowanych stron w zakresie aspektów środowiskowych Naszej działalności,
- ustawiczne podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej wszystkich pracowników w celu przygotowania ich do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z celami Polityki Środowiskowej,
- funkcjonowanie systemu wewnętrznych auditów środowiskowych.

Co można zrobić lepiej w celu oszczędności energii przez chłodnictwo
- zarządzanie pracą maszynowni - sprężarek i skraplaczy z optymalizacją pracy,
- pełen odzysk ciepła skraplania – z właściwym wykorzystaniem tej energii,
- zarządzanie systemem chłodniczym jako całością, kontrola stanu pracy odbiorników i maszyn dopasowanie od tej zależności właściwej ekonomicznej pracy.

ROS-ZAK Chłodnictwo-Klimatyzacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Garbary 6, 86-050 Solec Kujawski
NIP: 5542919618

Copyright © 2013 roszak.pl   |  tworzenie stron tworzenie stron Bydgoszcz