Idź na górę

Owocem kilkumiesięcznych rozmów naszych przedstawicieli z firmą MMT Supermarket Sp. z o.o. Sp. k. będącej właścicielem ponad dwudziestu sklepów CHATA POLSKA, jest podpisana w dniu 01.07.2019 Umowa Handlowa na dostawę urządzeń oraz budowę instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w wybranych placówkach sieci. Intencją obu stron jest długoletnia współpraca zarówno w zakresie dostaw i montażu urządzeń chłodniczych jak i serwisu wszystkich sklepów sieci. Na 2019 rok zaplanowano kompleksowe prace w sześciu lokalizacjach. W roku 2020 planowane są prace w kolejnych sklepach.