Idź na górę

Chłodnictwo przemysłowe ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw. Urządzenia takie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach zakładów przemysłowych. Każdy system działa dzięki czynnikowi chłodniczemu, którym może być dwutlenek węgla, amoniak lub węglowodory.

Co warto wiedzieć o systemach chłodniczych?

Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie chłodnictwa przemysłowego charakteryzują się ekologicznym podejściem i gwarantują bezpieczeństwo dla użytkowników. W ramach tych innowacyjnych systemów, jednym z popularnych czynników chłodzących jest dwutlenek węgla, będący naturalnym gazem, nie generującym szkodliwych skutków ubocznych, takich jak degradacja środowiska. Szafy chłodnicze przemysłowe czy komory chłodnicze, mogą dzięki takim systemom skutecznie utrzymać odpowiednio niską temperaturę, która zapewni świeżość i trwałość produktom spożywczym.

Dużą skuteczność w roli czynnika chłodniczego wykazuje również amoniak. Zastosowanie tego czynnika jest zasadne w przypadku bardzo dużych projektów ze względu na moc chłodniczą. Często stosowany jest również w układach kaskadowych, średniotemperaturowych. Nie możemy jednak nie zauważyć wad systemów w takiej wersji. Amoniak jest gazem toksycznym, ze względu na to, do zastosowania amoniaku w układach chłodniczych niezbędne są odpowiednie decyzje środowiskowe oraz zapewnienie wyspecjalizowanej kadry do obsługi systemów 24 h przez 365 dni w roku.

Instalacje chłodnicze w przemyśle

Chłodzenie ma duże znaczenie w wielu gałęziach przemysłu. Stosuje się je do przechowywania produktów spożywczych w gastronomii, sklepach, a także w czasie transportu. Zapewnia to znaczne wydłużenie ich świeżości i umożliwia przechowywanie przez określony czas. Każda instalacja wymaga wnikliwej analizy i dopasowania optymalnego rozwiązania do danej aplikacji.