Idź na górę

Obecnie w Polsce i na świecie istnieje wiele przedsiębiorstw, które do prawidłowego funkcjonowania wykorzystuje szeroko rozumiane przemysłowe instalacje chłodnicze. Przemysłowe instalacje chłodnicze ze względu na użytą do ich budowy technologię oraz specyfikę danego obiektu czy procesu produkcji, zawierać mogą między innymi agregaty chłodnicze, zespoły sprężarkowe, chłodnice powietrza, chillery, gascoolery, klimatyzatory czy centrale wentylacyjne. Bardzo ważnym elementem eksploatacji systemów chłodniczych bez względu na wykorzystaną do ich budowy technologię jest prawidłowy i wykonywany na czas serwis i konserwacja. Zapewni to bezawaryjną i ekonomiczną pracę każdego systemu.

Jak wygląda prawidłowa pielęgnacja przemysłowej instalacji chłodniczej?

Jak już wspomniano, prawidłowa dbałość o przemysłową instalację chłodniczą oraz jej regularne serwisowanie zapewnią jej sprawną pracę bez usterek i awarii. Zaniedbanie tej czynności może skutkować uszkodzeniami instalacji, jej nieprawidłowej czy nieekonomicznej pracy. Ostatecznie wiąże się to z kosztami, jakie musi ponieść właściciel takiej instalacji. Zarówno w przypadku przemysłowych instalacji chłodniczych z wykorzystaniem innych technologii, awaria może powodować zatrzymanie produkcji, co naraża przedsiębiorstwo na duże straty finansowe.

To, jak często należy wykonywać serwis przemysłowej instalacji chłodniczej, jest zwykłe zależne od zaleceń producenta. Systemy chłodnicze często zawierają elementy, których częstotliwość przeglądów określa prawo czy wymogi UDT. Zazwyczaj przyjmuje się konieczność wykonania serwisu raz do roku, jednak w przypadku dużo mocniej eksploatowanych instalacji, konieczne jest sprawdzanie ich stanu co kilka miesięcy.

Jakie prace wykonuje się podczas serwisu instalacji chłodniczej?

Podczas serwisu specjaliści sprawdzają stan każdego z elementów, poszukując ewentualnych uszkodzeń. Nawet najmniejsze usterki należy naprawić od razu, aby nie przerodziły się w poważną awarię. Sprawdzana jest między innymi szczelność instalacji, izolacje rurociągów, stan czynnika chłodniczego, stan i jakość oleju w sprężarkach, stan i czystość chłodnic powietrza, skraplaczy czy gascoolerów, a także połączenia elektryczne oraz elementy automatyki i sterowania. Końcowym etapem serwisu jest sporządzenie raportu, w którym znajduje się podsumowanie kontroli oraz przeprowadzonych napraw.