Idź na górę

Stworzenie spójnego systemu urządzeń chłodniczych wymaga doświadczenia w projektowaniu tego typu instalacji i stosowania się do przepisów bezpieczeństwa. Poszczególne miejsca przeważnie wymagają zupełnie innego podejścia do tematu. Jakie zasady są najważniejsze podczas planowania projektu?

Opracowanie projektu na podstawie potrzeb klienta 

Przemysłowe instalacje chłodnicze są dostosowywane do warunków i wymagań danej budowli, dlatego najpierw przeprowadza się analizę budynku, procesu produkcji i potrzeb inwestora. Warto również uwzględnić rozbudowę instalacji w przyszłości na wypadek progresu firmy. Na tej podstawie można dobrać odpowiednie parametry oraz zakupić urządzenia, które będą się do tego doskonale nadawały. W sklepach i marketach wielkoformatowych instalację podłącza się do mebli i komór chłodniczych. W ubojniach, masarniach i zakładach mięsnych systemy chłodnictwa są zintegrowane z systemami produkcji. Można również zadbać o odzysk ciepła z instalacji chłodniczych lub monitoring i zarządzanie poszczególnymi urządzeniami.

Ekologiczne rozwiązania 

Przepisy coraz bardziej restrykcyjnie podchodzą do kwestii ekologii, która w przypadku urządzeń chłodniczych jest szczególnie ważna. Z roku na rok rosną ceny za energię, dlatego projekt instalacji powinien uwzględniać analizę kosztów z tego tytułu i możliwość jej odzysku np. poprzez ogrzewanie ciepłej wody użytkowej lub technologicznej. Wkomercyjnych układach chłodniczych pracownicy firmy Roszak mogą zastosować trzyetapowe rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić nawet do 50% energii eklektycznej. W tradycyjnych instalacjach wykorzystuje się freon, glikol i amoniak. Nowe trendy UE promują ekologiczne rozwiązania działające na podstawie dwutlenku węgla zamiast powszechnie stosowanych gazów freonowych. CO2 jest to całkowicie naturalny gaz, który pozostaje neutralny wobec środowiska w porównaniu do innych czynników chłodniczych.

Możliwość regularnego serwisowania 

Istnieje wiele form optymalizacji procesów chłodniczych jak poprawa sprawności układów, odzysk energii odpadowej czy zamykanie regałów chłodniczych. Wszystkie możliwe do zastosowania rozwiązania powinny być uwzględnione na etapie projektu i wdrażania. Bardziej przemyślany układ pozwoli zmniejszyć koszty eksploatacyjne. Urządzenia chłodnicze projektuje się nie tylko z myślą o wydajnym działaniu, ale również tak, by przeprowadzanie prac serwisowych było wygodne. Inwestorzy powinni dbać o cykliczne kontrole sprawdzające parametry pracy ze względu na zminimalizowanie awarii, które mogłyby zatrzymać całą produkcję i narazić firmę na straty. Okresowe przeglądy są również wymagane przez obowiązujące przepisy zamieszczone w ustawie F-gaz. Mogą je przeprowadzać tylko osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Kontrole szczelności i ubytki czynnika chłodniczego muszą zostać odnotowane w CRO.