Idź na górę

Nowe technologie

Systemy chłodnicze CO2

Podstawą rozwoju firmy ROSZAK Chłodnictwo-Klimatyzacja jest ciągłe poszukiwanie nowych obszarów rynku, w których moglibyśmy wykorzystać zdobytą wiedzę i potencjał. Całkowicie słuszne działania proekologiczne inicjowane przez Unię Europejską i Państwo Polskie promują stosowanie alternatywnych czynników chłodniczych do powszechnie stosowanych gazów freonowych. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu wyzwaniu i już od ponad dwóch lat z powodzeniem budujemy komercyjne oraz przemysłowe systemy chłodnicze oparte na dwutlenku węgla. Ten całkowicie naturalny gaz zastosowany w chłodnictwie pozostaje neutralny wobec środowiska naturalnego. Dwutlenkowe instalacje chłodnicze CO2 stały się podstawową alternatywą dla freonów. Ponieważ zaangażowaliśmy się w ten projekt już na etapie wprowadzania na rynek polski, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że mamy w tym zakresie ogromne doświadczenie, mając za sobą ponad sto instalacji chłodniczych CO2 dwutlenkowych dla średnich i dużych obiektów komercyjnych, centrów magazynowych jak i dużych, przemysłowych zakładów produkcyjnych.

Instalacje chłodnicze CO2 – przyszłość technologii chłodniczych w Polsce

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz konieczności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, coraz większą popularność zdobywają instalacje chłodnicze oparte na dwutlenku węgla jako czynniku chłodniczym. Systemy te, są już dość powszechnie stosowane w Polsce, stanowią przyszłość technologii chłodniczych ze względu na swoje liczne zalety, takie jak wysoka wydajność energetyczna, niski wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Instalacje chłodnicze CO2 wykorzystują dwutlenek węgla jako czynnik chłodniczy zarówno w układach niskotemperaturowych, jak i średniotemperaturowych. W związku z tym mogą być stosowane zarówno w układach przemysłowych jak i komercyjnych (sklepowych).

Niski wpływ na środowisko

Jak już wspomniano, jednym z głównych argumentów przemawiających za stosowaniem systemów chłodniczych CO2 jest ich niski wpływ na środowisko. Oprócz niskiej wartości GWP, dwutlenek węgla jest również substancją naturalną, co oznacza, że jego emisja do atmosfery nie powoduje dalszego zanieczyszczenia. Ponadto, CO2 jest substancją nietoksyczną oraz niepalną, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania instalacji chłodniczych opartych na tym czynniku.

Potencjał w polskim sektorze chłodnictwa

W Polsce instalacje chłodnicze CO2 są coraz częściej stosowane, zwłaszcza w chłodniczych instalacjach przemysłowych. Rosnąca świadomość ekologiczna oraz konieczność dostosowania się do unijnych regulacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych sprawiają, że ich popularność będzie systematycznie wzrastać. Warto również zauważyć, że polski przemysł chłodniczy posiada odpowiedni potencjał technologiczny oraz kadrowy do wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań.

Dalsze wprowadzenie instalacji chłodniczych CO2 na polski rynek może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych przez sektor chłodnictwa. Dlatego też warto inwestować w rozwój tej technologii oraz edukację specjalistów w zakresie jej projektowania i eksploatacji.

Instalacje CO2

Systemy liofilizacji żywności

W ślad za panującymi trendami zdrowego trybu życia i ekologicznego żywienia zaobserwować można na rynku ogromny rozwój producentów zdrowej żywności. Firma ROSZAK kilka lat temu nawiązała współpracę z jednym z czołowych producentów żywności liofilizowanej w Polsce. Proces liofilizacji polega na usuwaniu wody z żywności takim sposobem, który zapewnia zachowanie w niemal idealnym stopniu właściwości chemicznych, biologicznych oraz fizycznych naturalnych surowców. Niezbędny i kluczowy w tym procesie jest system chłodniczy CO2, który w bardzo krótkim czasie zamraża liofilizowany produkt w bardzo niskiej temperaturze. Przy współpracy z naszymi partnerami handlowymi opracowaliśmy system budowy i zarządzania chłodnictwem, który w bezpieczny i skuteczny sposób pozwala na przeprowadzenie procesu liofilizacji.

Razem na drodze do energooszczędności – instalacje chłodnicze CO2

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i poszukiwaniu przez potencjalnych klientów sposobów na oszczędzanie energii elektrycznej w systemach chłodniczych, nasza firma zaangażowała się w badania w tym zakresie. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, zaproponowaliśmy trzyetapowe rozwiązania dla komercyjnych układów chłodniczych prowadzące do oszczędności energii eklektycznej do ponad 50%. Wskazane przez nas opcje dotyczące zamykania regałów chłodniczych, poprawy sprawności układów chłodniczych czy odzysku energii odpadowej z powodzeniem znalazły zastosowanie w czołowych sieciach handlowych w Polsce. Z tego powodu systemy chłodnicze CO2 oferowane przez naszą firmę cieszą się rosnącą popularnością. Zajmujemy się również projektowaniem klimatyzacji i wielu innych systemów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą i do podjęcia współpracy.

oszczędzanie energii elektrycznej w systemach chłodniczych