Idź na górę

Przechowywanie żywności wiąże się ze stworzeniem odpowiednich warunków do magazynowania produktów. Niektóre artykuły wymagają jedynie suchego i ocienionego miejsca, z kolei świeżość innych uzależniona jest od temperatury powietrza. Na początku należy wprowadzić rozróżnienie między chłodnią a mroźnią. W  chłodni temperatura oscyluje najczęściej miedzy 0 a 4 stopniami Celsjusza, w mroźni natomiast spada poniżej zera, czasem nawet do -25 stopni. Tym samym owoce, warzywa i artykuły mięsne najlepiej przechowywać w chłodnych pomieszczeniach, a lody i mrożonki w mroźniach magazynowych. Niespełnienie tych konkretnych warunków prowadzi do zepsucia żywności oraz przyczynia się do rozwoju substancji mogących mieć groźny wpływ na zdrowie człowieka.

Jakie kryteria musi spełniać mroźnia magazynowa?

Do głównych celów związanych z budową mroźni magazynowych należą: maksymalizacja pojemności pomieszczeń oraz efektywne i niezawodne działanie instalacji chłodniczych, pozwalające na odpowiednie przechowywanie produktów. Spełnienie tych wymagań uzależnione jest od klasycznych rozwiązań pozwalających na magazynowanie towarów w niskiej temperaturze oraz nowoczesnych technologii usprawniających działanie chłodni lub mroźni. Za spełnienie wymaganych kryteriów odpowiada użycie specjalnych materiałów do budowy pomieszczeń oraz instalowanie sterowanych systemów chłodniczych, które w prosty sposób pozwalają kontrolować warunki panujące w magazynie.

Mroźnie magazynowe różnią się od chłodni specyfiką przechowywanych produktów. Najczęściej gromadzone w nich artykuły są głęboko mrożone na dłuższe okresy. Niskie temperatury panujące w magazynach wymagają specjalnych izolacji zarówno ścian, sufitów, jak i podłóg. Komory mroźnicze muszą być wykonywane z wysokiej jakości płyt warstwowych spełniających atesty i wpisujących się w wymogi sanitarne. Ponadto, istotne jest wykorzystywanie specjalistycznych drzwi i bram z podgrzewanymi ościeżnicami, które ułatwiają wejście do komór, uniemożliwiając ich zamarzanie.

System instalacji chłodzenia i wentylacji musi być odpowiednio dobrany do typów przechowywanych produktów. Nieduże chłodnie korzystają z tzw. monobloków. W większych magazynach mroźniczych stosuje się zewnętrzne sprężarki wyposażone w skraplacze, połączone z parownikami za pomocą systemu rurociągów. Parowniki zawierają wentylatory, które służą do regulowania temperatury. Sprawnie działanie uzupełniają agregaty i chłodnice. Poza systemem znaczenie mają również meble chłodnicze, w tym regały i lady, witryny, szafy mroźnicze, zamrażarki i komory zamkowe. Ich dobór zależy od rodzaju przechowywanych towarów oraz roli, jaką mają pełnić.