Idź na górę

Prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych jest niezwykle istotną kwestią zwłaszcza w obecnych czasach. Pandemia, która w ostatnim czasie dotknęła świat, pokazuje, że krótko i długoterminowe przechowywanie żywności może mieć kluczowe znaczenia dla zapewnienia ciągłości w łańcuchu dostaw produktów spożywczych.

Dla zachowania wysokiej jakości towarów oraz jak największej ilości wartości odżywczych w nich zawartych, niezbędne jest dostosowanie warunków przechowywania do charakterystyki produktu. Spożycie źle przechowywanej żywności może skutkować zatruciem pokarmowym, a w przypadku mięsa nawet poważnym zakażeniem układu pokarmowego. W związku z tym warto zadbać o profesjonalne zaprojektowanie, wykonanie i użytkowanie komory chłodniczej dla poszczególnych grup produktowych.

Czynniki wpływające na przechowywaną żywność

Komory chłodnicze to miejsca służące do przechowywania produktów spożywczych, które łatwo ulegają obniżeniu jakości poprzez powolne psucie się. W związku z powyższym efekt ten jest spowalniany  przez przechowywanie tego rodzaju produktów w obniżonej temperaturze, która ma duży wpływ na zachodzące w żywności procesy mikrobiologiczne i chemiczne. Im niższa temperatura, tym wolniej rozwijają się mikroorganizmy i zachodzą niepożądane reakcje chemiczne. Należy jednak przy tym uwzględnić, że każdy rodzaj produktu wymaga nieco innych warunków przechowywania, a także inaczej reaguje na proces chłodzenia.

Równie istotnym czynnikiem wpływającym na jakość przechowywanych produktów jest wilgotność wewnątrz komory chłodniczej. Zwłaszcza w procesie przechowywania owoców i warzyw, czynnik ten ma kluczowe znaczenie. Wartość wilgotności powietrza wyrażana w procentach, powinna być ściśle dostosowana do danego rodzaju warzywa czy owocu i   precyzyjnie kontrolowana podczas poszczególnych faz procesu. Prawidłowy, a przede wszystkim możliwy do kontrolowania poziom zarówno temperatury, jak i wilgotności powietrza zapewnia profesjonalnie dobrany i zamontowany układ chłodniczy.

Inne czynniki, które oddziałują na towar to sposób jego pakowania i transportowania. W kwestii transportu bardzo ważne jest, aby towar nie był poddawany gwałtownym zmianom temperatur w stosunku do wcześniejszego przechowywania.

Standardy komór chłodniczych

W celu zachowania standardów – uwzględniając przy tym czynniki wpływające na żywność – komory chłodnicze powinny być wykonane z solidnych materiałów, które będą odpowiednio przystosowane do przechowywanego towaru. Wykorzystywane materiały powinny charakteryzować się:

  • szczelnością i niskim współczynnikiem przenikalności cieplnej,
  • bezwonnością,
  • odpornością na gnicie,
  • niską palnością,
  • stabilnością chemiczną,
  • łatwością w utrzymaniu czystości.

Powyższe czynniki mają wpływ nie tylko na jakość przechowywanych produktów, ale i  na koszty magazynowania.

Na koniec warto wspomnieć, że należy zadbać zarówno o samą konstrukcję komory chłodniczej oraz jej serwis, jak i o zachowanie stałych warunków przechowywania. Co więcej, należy uwzględnić rodzaje produktów, a także sposób ich trzymania – pod względem opakowań, sterylności przestrzeni i wszelkich czynników, które mogą mieć wpływ na jakość.