Idź na górę

Przestrzenie, które wymagają zachowania warunków chłodniczych, potrzebują kompleksowej kontroli temperatury. Właśnie z tego powodu w obiektach przemysłowych oraz w różnego rodzaju magazynach wdrażane są specjalne instalacje chłodnicze. Wymaga się od nich wydajności, niezawodności i skuteczności. Perfekcyjne działanie wiąże się z koniecznością dbania o każdy najmniejszy element.

Przemysłowe instalacje chłodnicze –  jakie wyróżniamy rodzaje?

Instalacje chłodnicze mogą obejmować wiele różnych systemów, pośród najpopularniejszych z nich wymienia się:

  • tunele zamrażające i schładzające,
  • wyspecjalizowane komory mroźnicze i chłodnicze,
  • układy chłodzenia wodą lodową,
  • klimatyzatory kanałowe.

To, na jaki rodzaj urządzeń się decydujemy zależy od indywidualnych wymogów związanych z użytkowaniem, jak również od parametrów wyróżniających określoną przestrzeń. Najczęściej tego rodzaju urządzenia są dodatkowo wyposażone w specjalne agregaty, które dają możliwość skutecznego odzysku ciepła. Wówczas wykorzystuje się je w innych procesach technologicznych, co sprawia, że cały system staje się jeszcze bardziej wydajny, ekologiczny oraz oszczędny.

Bardzo ważnym elementem jest również wdrażanie układów odpowiedzialnych za monitorowanie temperatury oraz zabezpieczających instalację przed przegrzaniem. Decydując się na optymalny system zyskujemy pewność odpowiedniego dopasowania warunków chłodniczych do oczekiwań.

Gdzie wykorzystuje się przemysłowe instalacje chłodnicze?

Dbanie o zapewnienie odpowiedniego poziomu temperatury ma duże znaczenie w wielu dziedzinach przemysłu. Chłodnie stosuje się więc w magazynach, w działalności produkcyjnej, przetwórstwie tworzyw sztucznych i metalurgicznym, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, czy we wszelkiego rodzaju zakładach o specjalizacji spożywczej. Istotną zasadą jest uzyskanie warunków chłodniczych, które będą pozostawały niezależnie od tych panujących na zewnątrz. Kontrola i automatyzacja temperatury to również podstawa.