Idź na górę

Serwis chłodnictwa

Serwis - 24 godziny / dobę – 365 dni w roku

Nieodłączną częścią realizacji każdego projektu jest zapewnienie fachowego, dostępnego i elastycznego serwisu w trakcie eksploatacji instalacji chłodnictwa i klimatyzacji. Będąc świadomymi odpowiedzialności, jaka zwłaszcza w tej branży spoczywa na dostawcach i wykonawcach projektów, stworzyliśmy nowoczesny system monitorowania i serwisu instalacji.

Przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę w dowolnym zakątku kraju, możemy monitorować prawidłowe funkcjonowanie układów chłodniczych oraz reagować na zaobserwowane lub zgłoszone awarie. Jesteśmy związani umowami z klientami, dla których monitorujemy i naprawiamy kilkaset układów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Obowiązują nas restrykcyjne czasy reakcji na każdą zgłoszoną lub zaobserwowaną awarię. Swoje obiekty powierzyli nam jedni z największych klientów w tej branży.