Idź na górę

Choć CO2 jako czynnik chłodniczy znany był od XIX wieku, dopiero współczesny rozwój nowych technologii umożliwił stosowanie go w sposób wydajny i na szeroką skalę. Parlament Europejski i rada UE wciąż nowelizują regulacje prawne, które mają na celu całkowicie wyeliminować używanie fluorowanych gazów cieplarnianych. Systemy chłodnicze CO2 obecnie są standardem w większości krajów Europy Północnej. Z czego wynika ich popularność?

CO2 w zastosowaniach chłodniczych

Większość stosowanych współcześnie czynników chłodniczych to związki chemiczne z grupy wodorofluorowęglowodorów (HFC) niewystępujące naturalnie. Są to gazy, których produkcja i zużycie mają bardzo duży potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – global warming potential). Dwutlenek węgla pozwala uzyskać niskie wartości temperatury zamrażania, jednak jego popularność wynika z tego, że w porównaniu do większości czynników chłodniczych nie wpływa na równowagę ekologiczną. Wykazuje najniższy możliwy wskaźnik GWP. W porównaniu z tradycyjnymi czynnikami chłodniczymi HFC ma do 4000 razy mniejszy wpływ na globalne ocieplenie. Ponadto CO2 jest to związek niepalny, nietoksyczny, tani i naturalnie występujący w atmosferze. Zdaniem specjalistów nie zostanie on wycofany z obrotu tak, jak inne czynniki chłodnicze.

Ekologia i ekonomiczność systemów chłodniczych CO2

Systemy chłodnicze CO2 wpływają na zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem maszyn. Dzieje się tak dzięki uzyskiwaniu wyższej wydajności od urządzeń opartych na czynnikach freonowych i syntetycznych. Lepsza sprawność objętościowa pozwala na zastosowanie mniejszej średnicy rur, grubości izolacji i mocy sprężarki. Koszty eksploatacji są niższe pomimo mniejszych gabarytów urządzenia. Systemy chłodnicze CO2 stosuje się m.in. w:

  • transporcie,
  • przemyśle spożywczym,
  • instalacjach okrętowych,
  • chłodnictwie przemysłowym,
  • supermarketach.

Nie jest to jednak gaz, który może być prostym zamiennikiem dla wszystkich istniejących czynników chłodniczych. Jego użycie w wybranej branży zależy od wpływu na efekt cieplarniany oraz koszty eksploatacji w całym okresie użytkowania. Wysoką wydajność CO2 w każdych warunkach klimatycznych można uzyskać poprzez odpowiednie systemy kaskadowe.